Raziskava o odnosu prebivalcev do turizma
 
 
Spoštovani!

Občina Bled je turistična destinacija, kjer je razmerje med številom turistov in številom prebivalcev med najvišjimi v Sloveniji. Občina Bled je usmerjena v večjo kakovost našega vsakdana in to poskušamo zagotavljati tudi z razvojem turizma, zato smo v razvojni program zapisali, da se bomo razvili v vrhunsko mednarodno turistično destinacijo, ki bo omogočala visoko kakovost bivanja in poslovanja.

Intenziven turistični obisk vpliva na kakovost bivanja na Bledu, prebivalcem pa prinaša tako koristi kot slabosti. Če prebivalci kraja menite, da so stroški razvoja turizma večji od koristi, to zmanjšuje kakovost življenja in hkrati zmanjšuje podporo razvoju turizma ter ustvarja odpor, kar zavira naš prehod v visoko bivalno kakovost in vrhunsko mednarodno destinacijo. Zato nas zanima, kako kakovost bivanja v občini ocenjujete prebivalci Bleda. Z Institutom za turizem Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani smo pripravili kratek vprašalnik, da bi tako dobili vaše mnenje.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja. Anketo lahko izpolnite v pisni obliki, ki je objavljena v časopisu Blejske novice, in jo posredujete na Občino Bled (Cesta svobode 13, 4260 Bled), lahko pa jo izpolnite tudi prek spleta na povezavi http://bled.turizem.questionpro.com. Vaše odgovore pričakujemo do 14. 2. 2014.

O rezultatih vas bomo obvestili v Blejskih novicah.


S spoštovanjem!

Janez Pfajfar, župan Bleda
e-pošta: janez.fajfar@bled.si

Prof. Tanja Mihalič, predstojnica ITEF - Instituta za turizem Ekonomske fakultete
e-pošta: itef@ef.uni-lj.si

***

ANKETA


Anketa ima 7-stopenjsko ocenjevalno lestvico v obliki kvadratkov za vsakim vprašanjem: 1 = nikakor se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 = zmerno se ne strinjam, 4 = niti se ne strinjam niti se strinjam, 5 = zmerno se strinjam, 6 = strinjam se, 7 = popolnoma se strinjam. Označite ustrezno številko za vsako izjavo.

Prosimo, da začnete z raziskavo s klikom na gumb Nadaljuj spodaj.
 
Raziskava o odnosu prebivalcev do turizma
Survey Software Powered by QuestionPro Survey Software